Student Rendement Support

Rendement met de Student

Preventiepaden voor uitval in het onderwijs

Aandacht voor de student 3.0

ROC's zijn, of u het nu leuk vindt of niet, groot geworden. Het doel van de schaalvergroting is synergie en efficiency voordelen. Het resultaat is dat studenten minder aandacht krijgen. Aandacht voor de student is met afstand de belangrijkste factor om een student te boeien en te binden. Het maken van juiste en tijdige keuzes zijn zowel voor de student, als voor uw organisatie van groot belang.

Studenten die regelmatig afwezig zijn en studenten die het onderwijs voortijdig verlaten kosten de organisatie geld. De werkgelegenheid van uw medewerkers is afhankelijk van de financiering. Minder studenten betekent minder werk. Meer uitval geeft ook imagoschade voor uw opleiding. Meer voortijdig schoolverlaters (VSV) betekent ook minder kans op een baan op de arbeidsmarkt en een groter beroep op sociale voorzieningen.

En nu de praktijk...

De betrokkenheid van onderwijsgevend personeel is groot. De kennis en informatie om uitval te verminderen is deels beschikbaar. Maar wie onderneemt nu actie?

Doordat relevante gegevens niet tot een gestructureerd en georganiseerd geheel samen worden gesmeed, wordt geen verbetering bereikt. Daarnaast ontbreekt het meestal ook aan tijd om deze verbeterslag zelf in gang te gaan zetten. Als er wel tijd gecreëerd kan worden, dan blijkt men het lastig te vinden om een goed idee in een concrete actie om te zetten. Een grote organisatie heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken. Eén daarvan is dat kennisdeling en samenwerking niet vanzelf gaan. Verbeteren betekent ook elkaar feedback (durven) geven, juist als je jezelf een professional of ervaren medewerker voelt.

Student Rendement Support

Student Rendement Support heeft meer dan 10 jaar ervaring met het doorvoeren – en begeleiden van veranderingen in grote organisaties op het vlak van proces management en sturen op resulaten. Daarbij worden elementen van samenwerking, LEAN en de PDCA-cyclus gecombineerd. Tevreden opdrachtgevers vanuit zowel de profit- als de non-profit sector zijn daar het resultaat van. Specifiek voor ROC's heeft Student Rendement Support de Student Rendement Methode (SRM©) ontwikkeld. Wij kunnen uw knelpunten scherp in kaart brengen en een op maat gemaakt advies geven. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het duurzaam doorvoeren van veranderingen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een gedegen theoretische en praktische kennis van zaken, transparantie en het overbrengen van kennis door 'training on the job'.